Monthly Archives: Listopad 2011

UPRAWNIENIA CZŁONKÓW

Uprawnienia członków rodu diel, na własnej ziemi, dotyczą przede wszystkim wyrażania zgo­dy na osiedlenie się nowo przybyłej osoby oraz na przejście przez dany obszar obcych wraz z bydłem, co wiąże

W WYKONYWANIU UPRAWNIEŃ

W wykonywaniu tych uprawnień przysługują mu takie same jak członkom rodu gospodarzy środki prawne, czyli w zasadzie sa­mopomoc prawna. Uprawy, zabudowania domo­we i gospodarcze, wydrążona studnia stają się własnością tego,

DODATKOWE INFORMACJE

Podawane przez nich do­datkowe informacje pozwalają sądzić, że praw­ny status bydła jest bardziej złożony. Bydło może być nabywane przez udział w spadku jako dar od właściciela, przez przywłaszczenie sobie cudzego

PRAWNY CHARAKTER MAŁŻEŃSTWA

Po to, żeby związek między mężczyzną i ko­bietą miał charakter prawny, tan. żeby wiązały się z nim pewne szczególne obowiązki i upraw­nienia, jak np. roszczenie o odszkodowanie za cudzołóstwo, przynależność