Monthly Archives: Październik 2011

PŁATNOŚĆ ŚLUBNA

Wysokość wzorcowej płatności ślubnej zdaje się wahać w zależności od rejonu, co wynika z różnic w zamożności poszczególnych plemion. Łączna ilość bydła przekazywanego z okazji zawarcia małżeństwa powinna tam wynosić

PODZIAŁ PŁATNOŚCI ŚLUBNEJ WSROD KREWNYCH PANNY MŁODEJ

Jeśli pamiętać, że bydło to dziedziczą po nich synowie sprawa się wyjaśnia. Za pomocą przydziału bydła kobietom zapewnia się uprawnienia majątkowe ich synom, nieza­leżnie od uprawnień synów męża pochodzących.Trzeba bowiem

PROBLEMATYKA WŁASNOŚCI

Można to interpretować jako zabezpieczenie równego po­działu mienia, przypadającego na mężczyznę, pomiędzy różne „domy” składające się na jego poligyniczną rodzinę. Zasada ta obowiązuje wy­łącznie przy dziedziczeniu bydła nabytego z ra­cji