Monthly Archives: Wrzesień 2011

NIEWYPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW

Podobnie dzieje się, kiedy żona umiera nie po­zostawiwszy po sobie żadnego potomstwa, albo co u Nuerów na jedno wychodzi — jeśli uro­dziła tylko jedno lub dwoje dzieci. Stanowi to faktyczne niewypełnienie

BEZWARUNKOWA UTRATA

Niezależnie od wymienionych sztuk bydła, rozwodnik lub wdowiec może przekazać, tj. pozostawić rodzinie kobiety, ruok gaanke, czyli bydło symbolizujące prawa ojcowskie do urodzonych przez kobietę dzieci. Wysokość ta­kiej opłaty wynosiła

PEŁNA REALIZACJA ZASADY

Obowiązek zwrotu płatności ślubnej spoczywa na jej pierwotnych nabyw­cach i ich spadkobiercach, a można go nie speł­nić tylko w przypadku, gdy bydło padło wsku­tek choroby, klęsk żywiołowych czy innego wypadku,