Monthly Archives: Lipiec 2011

SZCZEGÓLNA FORMA

Szczególną formą tej instytucji jest pożyczka wymuszona, zwana nok. Ponie­waż młodzież męska ma swoje własne ceremo­nie związane z izolacją od reszty społeczności, w trakcie których musi sama zadbać o zapew­nienie

W STOSUNKACH MIĘDZY LUDŹMI

Poza tym w stosunkach między ludźmi nie związanymi pokrewieństwem może dojść do za­warcia sformalizowanej przyjaźni math i wów­czas każda ze stron ma prawo domagać się od „Najlepszego Przyjaciela” bezzwrotnego daru