Monthly Archives: Kwiecień 2011

SZCZEGÓLNY PRZEDMIOT POŻĄDANIA

Wreszcie szczególnym przedmiotem pożąda­nia Nuerów były kły słoniowe. Ponieważ upolo­wanie słonia wymagało zorganizowania łowów zbiorowych, istniały, podobnie jak u ludów zaj­mujących się głównie łowiectwem, określone re­guły przyporządkowujące podział ‚zdobyczy funkcjom