Monthly Archives: Kwiecień 2011

Wreszcie szczególnym przedmiotem pożąda­nia Nuerów były kły słoniowe. Ponieważ upolo­wanie słonia wymagało zorganizowania łowów zbiorowych, istniały, podobnie jak u ludów zaj­mujących się głównie łowiectwem, określone re­guły przyporządkowujące podział ‚zdobyczy funkcjom w polowaniu. Ten, kto zadał pierwszy cios dostawał prawy kieł, lewy należał się temu, kto zadał drugi cios. Inni uczestnicy, nawet jeśli ciosy przez nich zadane były poważniejsze mu­sieli się kontentować przydziałem mięsa. Inte­resujące jest, że kieł przydzielony pierwszemu czy drugiemu z atakujących musiał być następ­nie przez nich rozdzielony pomiędzy krewnych, według podobnych zasad jak podział płatności ślubnej. Jeżeli znaleziono padłego słonia, kły do­stawali odpowiednio pierwszy i drugi znalazca.