Monthly Archives: Grudzień 2010

ZDANIEM LUDNOŚCI

Oni też — zdaniem ludności — stworzyli dzikie świnie, otworzyli źródła bijące z ziemi i zarybili rzeki. A ponieważ za właści­wych członków społeczności uważa się tam po­tomków określonego’ przodka, możemy

CZŁONEK LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

„Dzierżaw­cy” natomiast mogą się na tym terenie osiedlać, zbierać owoce, łowić ryby, polować i zakładać swoje ogrody. Przekazywane są również kon­kretne uprawnienia, np. do polowania i poło­wów w określonym rejonie

WSPÓLNA WŁASNOŚĆ

Decy­zje dotyczące wspólnej własności, jak np. udzie­lenie pewnych uprawnień obcym, muszą być podjęte zgodnie przez wszystkich mieszkańców Nic więc dziwnego, że inicjatywa holenderskiej administracji kolonialnej, zmierzającej do wy­znaczenia w każdej społeczności