Monthly Archives: Wrzesień 2010

Z OKAZJI ŚWIĘTA

Świnia otrzymuje imię, a kiedy jej właściciel lub właścicielka umiera, zabija się również zwierzę. W tym przypadku mięso nie jest spożywane przez ludzi, ale daje się je psom. Normalny ubój

UŻYTKOWANA ZIEMIA

Ziemia nie używana przez jednostkę przechodzi z powrotem do dyspozycji społecz­nej. Teren nie użytkowany przez plemię prze­chodzi do dyspozycji innych plemion. Jeżeli wy­łączność uprawnień do danego dobra, np. do zie­mi,

HIERARCHIA UPRAWNIEŃ

związku z tym pojawia się możliwość hie­rarchii uprawnień do tego samego dobra. W każdym przypadku, mówiąc o „własności” nale­ży ustalić, czy jednostka ma niezbywalne uprawnienia do korzystania z dóbr, czy