Monthly Archives: Czerwiec 2010

TO, CO POZOSTAJE

To, co pozostało po jednym z małżonków, powinno powrócić do rodu-lineażu, który go wy­dał. Co więcej, rządzi zasada dziedziczenia we­dług płci. A mianowicie kobiety przekazują swo­ją własność indywidualną kobietom, a

DZIEDZICZENIE UPRAWNIEŃ DO ZIEMI

Wreszcie, zasada solidarności rodowej jest silniejsza od solidarności małżeńskiej i ewentualne roszczenia współmałżonka do spad­ku muszą ustąpić przed uprawnionymi roszcze­niami współrodowców zmarłego. Natomiast dziedziczenie uprawnień do ziemi przebiega wedle wyraźnie określonych

DOMINUJĄCA ZASADA

Wreszcie zdarza się, że uprawnienia do ziemi są dziedziczone w linii macierzystej, podczas gdy np. drzewa owo­cowe będące indywidualną własnością mężczyzn są dziedziczone w linii ojcowskiej. Chociaż do­minująca zasada wywodzenia