Monthly Archives: Marzec 2010

PROWADZENIE DO WOJNY

Jest obowiąz­kiem, którego niedopełnienie prowadzi do „pry­watnej lub publicznej wojny” pomiędzy stro­nami. Przy dokładniejszej analizie okazuje się, że między grupami taki system wymiany mniej więcej ekwiwalentnych świadczeń jest histo­rycznie wcześniejszy od

OKRES GŁÓWNYCH ZBIORÓW

Każdy mężczyzna ma partnera i co jakiś czas w okresie zbiorów nowych plonów, a także w Okresie głównych zbiorów, zanosi wraz z to­warzyszami większą ilość warzyw do wioski po­łożonej nad

ZNAMIENNY FAKT

Zna­mienny jest przy tym fakt, że w wioskach śród­lądowych rozdziela się zawsze ryby, a w wios­kach położonych nad Laguną, ryby nigdy nie mogą być użyte do celów ceremonialnych i za

RÓŻNIĄCE CECHY

Ekwiwalent w po­staci ryb w zamian za pożywienie roślinne obli­czany jest tylko w przybliżeniu: ustalonej wiel­kości pęk taro czy też przeciętnych rozmiarów koszyk taytu (małego yamu) winien być opłaco­ny wiązką